Eksperto Kęstučio Ambrazaičio atliktų ekspertinių tyrimų sąrašas
 
administracinėse bylose:
1(4). Vilniaus apygardos administracinio teismo byla Nr. I-2731-426/2015 dėl šilumos ir karšto vandens kainų Vilniaus mieste. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai dėl to paties ginčo Nr. A-2681-822/2016 ir  P-32-261/2017.
Šioje byloje atlikta unikali ekspertizė dėl šilumos ir karšto vandens bazinių kainų Vilniaus mieste. Šią ekspertizę atsisakė atlikti abi valstybinės teismo ekspertizės įstaigos. Ekspertizė truko 1,5 metų. Ekspertas tyrimą reikšmingai praplėtė (CPK 216 str. 2 d.), nes ekspertizės atlikimo metu susidūrė su vienos iš audito įmonių, priklausančių didžiajam ketvertui atliktais šilumos tiekėjo finansinių ataskaitų 7 metus iš eilės atliktais auditais bei tos pačios įmonės reguliuojamos veiklos atliktais auditais už tą patį laikotarpį. Atliktų auditų rezultatų vertinimas turėjo reikšmingos įtakos aplinkybėmis, turinčiomis ginčui dėl šilumos ir karšto vandens kainų pagrįstumui išspręsti. Kainų komisijos nutarimai dėl šilumos ir karšto vandens kainų Vilniaus apygardos teismo sprendimu buvo panaikinti. Kainų komisija įvykdė teismo sprendimą ir perskaičiavo karšto vandens ir šilumos kainas. Ginčas tarp didžiausio šalies  šilumos ir karšto vandens tiekėjo, kuris Vilniaus miesto šilumos ir karšto vandenį ūkį koncesijos būdu valdė 15 metų, Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB Vilniaus šilumos tinklų šiuo metu sprendžiamas Stokholmo tarptautiniame arbitraže.
 
2(24). Vilniaus apygardos administracinio teismo byla I-592-426/2018 mokestinio ginčo byloje. Teismo paskyrimu ekspertas parengė rašytinius specialisto paaiškinimus (ABTĮ 60 str.) dėl vieno iš Lietuvoje didžiausio koncerno savininko ir jo sutuoktinės ginčo su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Ekspertas atsakė į teismo suformuluotus klausimus dėl akcijų pirkimo-pardavimo sutarties bei obligacijų išleidimo ekonominio ir finansinio naudingumo tiek koncernui, tiek ir vienai koncerno įmonei. Mokestinis ginčo esmė: gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų taikymas LR Mokesčių administravimo įstatymo 69 str. 1 dalyje įtvirtą turinio viršenybės prieš formą principas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. A-862-438/2020.
 
3(44). Vilniaus apygardos administracinio teismo mokestinio ginčo byla dėl pajamų, gautų vykdant prekybą virtualiomis valiutomis apmokestinimo. Bylos Nr. eI3-1273-816/2022.
 
4(21). Kauno apygardos administracinio teismo byla* (LVAT sprendimai toje pačioje byloje AS556-111/2014, A662-2144/2014). Nustatytas patirtas nuostolis dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. LVAT panaikino pirmosios instancijos teismo pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.
 
5(21).Kauno apygardos administracinio teismo byla* Nr. eI-2470-644/2017 (LVAT sprendimas toje pačioje byloje eAS-790-442/2017). Nustatytas patirtas nuostolis dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių.
 
6(40). Vilniaus apygardos administracinio teismo byla Nr. eI2-3132-426/2020. Byloje ginčas kilęs Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR finansų ministerijos paskirtos nuobaudos dėl netinkamo 1-ojo tarptautinio kokybės kontrolės standarto nuostatų taikymo audito įmonėje, kuri atlieka viešo intereso įmonių auditus. Atlikta teismo paskirta audito ekspertizė byloje, kuri buvo pakartotinai nagrinėjama po Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo byloje  Nr. eA-500-968/2020.
 
7(36). Vilniaus apygardos administracinio teismo byla Nr. eI-841-1066/2020*.  Ekspertinis tyrimas atliktas fizinio asmens mokestinio ginčo byloje taikant netiesioginius mokesčių apskaičiavimo metodus. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Nr. eA-4091-968/2020.
 
– civilinėse bylose:
1(30). Panevėžio apygardos teismo byla Nr. e2-254-425/2019 dėl negauto grynojo pelno apskaičiavimo nepagrįstai nutraukus viešųjų pirkimų sutartį. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis toje pačioje byloje Nr. e2A-546-236/2020.
 
2(35). Vilniaus apygardos teismo byla Nr. e2-442-855/2021 dėl buvusio bedrovės vadovo žalos padarymo vykdant statybos veiklą, prekiaujant nekilnojamuoju turtu bei privedant bendrovę prie bankroto. Ekspertas atsižvelgė į teismo du išaiškinimus ekspertui bei remiantis CPK 216 str. 2 d. nuostatomis tyrimą praplėtė ir ekspertizė atliko ne tik teismo suformuluotais 14 klausimų bet ir atsakė į eksperto papildomai suformuluotus 20 klausimų. Papildomi klausimai apėmė nemokumo momento nustatymą, bankroto priežastis, apskaitos tvarkymo kokybę, finansinių ataskaitų reikšmingą iškraipymą, verslo sprendimų vertinimą bei bendrovės vadovo padidintos rizikos prisiėmimą ir jos įtaką bendrovės bankrotui. 
 
3(39). Vilniaus apygardos teismo byla Nr. e2-24-603/2021 dėl buvusio bendrovės vadovo 0,6 mln. Eur padarytos žalos bendrovei. Atlikus ekspertizę nustatyta, kad buvęs vadovas bendrovei neskolingas.
 
4(31). Vilniaus miesto apylinkės teismo byla Nr. e2-4932-863/2020* dėl buvusio bendrovės vadovo pasisavinto turto apimties ir aplinkybių nustatymo.
 
5(18). Kauno apygardos teismo byla Nr. 2-884-601/2017. Negauto grynojo pelno apskaičiavimo dėl pavėluotai  baigtos pastato rekonstrukcijos. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis toje pačioje byloje 2A-186-241/2019.
 
6(10). Vilniaus apygardos teismo byla Nr. 2-416-467/2017. Atlikus pakartotinę ekspertizę nustatyta atsakovų 1,1 mln. eurų padaryta žala ieškovams. Pirminės ekspertizės metu buvo duota išvada, kad negalima nustatyti žalos ir atsakyti į teismo suformuluotus klausimus. Apeliacinės instancijos teisme buvo paskirta trečioji ekspertizė, kurios atlikimas buvo nutrauktas proceso šalims sudarius taikos sutartį (Lietuvos apeliacinio teismo byla 2A-14-823/2019).
 
7(13). Vilniaus apygardos teismo byla Nr. e2-5093-567/2017. Tiesioginių nuostolių apskaičiavimas dėl iš DNB (dabar - Luminor) banko platintų SASO obligacijų ir kitų vertybinių popierių įsigijimo, įkeičiant juos iš to paties banko skolintų lėšų, bei tam pačiam bankui  įkeitus nekilnojamąjį turtą.  Vilniaus apygardos teismas sustabdė bylos nagrinėjimą ir kreipėsi Europos teisingumo teismą dėl prejudicinės galios akto priėmimo. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis Nr. e2A-450-516/2022. 
 
8(17). Kauno apylinkės teismo byla Nr. 2-812-800/2017. Ginčas tarp Kauno miesto savivaldybės ir verslininkės dėl prieš 25 metų privatizuotos įmonės akcijų bei vaistinės pastato. Ekspertizės metu nustatyta valstybės turto akcionavimo aplinkybės prieš 25 metus. Teismas vadovavosi ekspertizės aktu ir ginčą išsprendė verslo įmonės naudai pripažindamas, kad valstybės įmonės akcijos ir nekilnojamas turtas Kauno mieste prieš 25 metus buvo privatizuotas tinkamai.
 
9(19). Vilniaus miesto apylinkės teismo byla Nr. e2-1221-820/2017*. Ekspertizė dėl apskaitos dokumentų atitikimo,  apskaitą ir mokesčius, reglamentuojančių teisės aktus nuostatoms.
 
10(11). Vilniaus apygardos teismo byla Nr. 2-1753-450/2015*. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis toje pačioje byloje Nr. 2A-326-330/2016. Pateikta papildoma nuomonė dėl juridinio asmens ir jo vadovo veiklos tyrimo. Byla baigta taikos sutartimi Lietuvos apeliaciniame teisme (Nr.2A-326-330/2016).
 
11(14). Kauno apylinkės teismo byla Nr. e2-222-924/2016*. Atliktas ekspertinis tyrimas dėl finansų įstaigos (kredito unijos) finansinės būklės.
 
12(5). Vilniaus apygardos teismo byla Nr. 2-2315-653/2016*. Proceso šalies užsakyto ekspertinio tyrimo metu nustatyti tiesioginiai ir netiesioginiai nuostoliai dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimo. Teismas, remdamasis ieškovo pasamdyto eksperto apskaičiuotus nuostolius priteisė ieškovui, nors prieš tai teismo paskirtas ekspertas buvo nustatęs, kad ieškovas jokių nuostolių nepatyrė. Proceso šalies užsakyto ekspertinio tyrimo išvadomis vadovavosi ne tik Vilniaus apygardos teismas, Lietuvos apeliacinis teismas (bylos Nr.2A-669-157/2016) bet ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (bylos Nr. 3K-3-312-313/2017).
 
13(15). Klaipėdos apygardos teismo byla Nr. e2-742-459/2016*. Atliktas ekspertinis tyrimas dėl žalos apskaičiavimo.
 
14(12). Panevėžio apygardos teismo byla Nr. e2-564-755/2015*. Tiekėjo finansinės būklės vertinimas viešųjų pirkimų byloje. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-02-03 nutartis byloje Nr. 3K-3-15-248/2016.
 
15(9). Vilniaus miesto apylinkės teismo byla Nr. 2-959-905/2014*. Bankrutavusios įmonės vadovo veiksmų vertinimas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021-11-24 nutartis byloje Nr. e3K-3-293-313/2021.
 
16(1). Vilniaus miesto apylinkės teismo byla Nr. 2-1597-728/2014. Ekspertizė dėl dviejų juridinių asmenų tarpusavio skolų juos reorganizuojant skaidymo būdu. Proceso šalys, susipažinusios su teismo paskirtos ekspertizės išvadomis, sudarė taikos sutartį.
 
17(3). Kauno apygardos teismo byla Nr. 2-807-555/2013. Atlikta valstybinio turto akcionavimo ekspertizė.
 
18(6). Vilniaus miesto apylinkės teismo byla Nr. 2-12342-235/2013*. Ekspertinis tyrimas dėl atsiskaitymo su darbuotoju.
 
– baudžiamosiose bylose:
1(28). Kauno apygardos teismo byla Nr. 1-183-593/2019* dėl turto pasisavinimo (BK 183 str. 2 d.) ir nusikalstamo bankroto (BK 209 str.). Teismui pateikus konsultacinę išvadą ir apklausus ekspertą, FNTT specialistą  ir  liudininkus kaltinamoji buvo išteisinta pagal abu BK straipsnius. Lietuvos apeliacinio teismas paliko galioti Kauno apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį (Bylos Nr. 1A-242-518/2020). Civilinio ieškovo apeliacinis skundas atmestas.
 
2(32). Ekspertinis tyrimas dėl buvusio bendrovės direktoriaus pasisavinto turto apimties ir apgaulingo apskaitos tvarkymo. Ekspertinis tyrimas pateiktas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybai dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr.02-2-00277-19 dėl nusikalstamos veikos, kurios požymiai numatyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 str. 2 d. Ekspertinį tyrimą užsakė bendrovės pagrindinis akcininkas*. Vilniaus apygardos teismo byla Nr. 1-159-935/2021. Kaltinamiesiems inkriminuojamos veikos, numatytos  LR BK 24 str. 3 d., 6 d., 222 str. 1 d.  
 
3(23). Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų byla Nr.1-68-373/2018*. Ekspertinis tyrimas dėl apgaulingos apskaitos (BK 222 str.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021-04-14 nutartis byloje. Nr. 2K-7-32-719/2021.
 
4(2). Šiaulių apygardos teismo byla Nr. T-3-332/2017* dėl galimai padarytos  koncesininko ir koncesininko įmonės vadovo galimai padarytos žalos. Šiaulių apygardos teismo sprendimu byloje Nr. 1-5-282/2020 Šiaulių apygardos prokuratūros ieškinys atmestas ir priteista reikšminga suma iš prokuratūros bylinėjimosi išlaidų. Lietuvos apeliacinio teismas paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą  (Byloje Nr.1A-351-870/2020). Lietuvos Aukščiausioje Teismo išplėstinės septynių teisėjų kolegijos nutartys bylose Nr. 2K-7-89-689/2021 ir 2A-7-17-648/2021. 
 
5(16). Jonavos rajono apylinkės teismo byla Nr. I-84-737/2016*. Ekspertinis tyrimas byloje, kurioje pareikšti kaltinimai dėl aplaidžios apskaitos (BK 223 str.). Pateiktus konsultacinę išvadą teismui ir atliktus papildomą ekspertizę kaltinamoji pagal BK 223 str. buvo išteisinta.
 
6(22). Šiaulių apygardos teismo byla Nr. 1-32-135/2015* (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-04-18 nuosprendis, bylos Nr. 1A-336-150/2016, Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis 2016-12-06). Šiaulių apygardos teismo sprendimas 1-5282/2020. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis byloje Nr. 1A-351-870/2020. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2K-7-89-689/2021. Ekspertinis tyrimas atliktas dėl galimai koncesininko padarytos žalos. Teismai vadovavosi atlikto ekspertinio tyrimo išvadomis.
 
7(38). Plungės apylinkės teismo byla Nr. 1-376-363/2020*. Kaltinimai pareikšti įmonės vadovui pagal LR BK 222 str. 1 d. ir  220 str. 1 d. Ekspertinis tyrimas atliktas kaltinamojo užsakymu ir pateiktas teismui.
______________
* Ekspertiniai tyrimai atlikti proceso šalių užsakymu (LR Teismo ekspertizės įstatymo 21 str. 2 d.).
 

Teismo ekspertų paslaugos:

Ekonominio pobūdžio ekspertizės dėl nuostolių, negauto grynojo pelno (patirtų grynųjų nuostolių) negautų pajamų ir kiti ekspertiniai tyrimai civilinėse ir administracinėse bylose. Ar negalima visiškai ar iš dalies nustatyti ūkio subjekto veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų ar struktūros ? ir kiti panašaus pobūdžio ekspertiniai tyrimai baudžiamosiose bylose.

Teismo ekspertizės

Atliekame šių sričių teismo ekspertizes: nustatome nuostolius (negautą naudą), žalą, taip pat kitas finansines ir su buhalterine apskaita susijusias ekspertizes.

plačiau

Kiti ekspertiniai tyrimai

Proceso šalių užsakymu atliekame ekonominio pobūdžio ekspertinius tyrimus, neturinčius teismo ekspertizės statuso.

plačiau

Konsultacijos

Teikiame konsultacijas teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms, proceso šalims ir jų atstovams.

plačiau