Atliktų svarbesnių ekspertizių (ekspertinių tyrimų) sąrašas

administracinėse bylose:

1. Vilniaus apygardos administracinio teismo byla Nr. I-2731-426/2015 (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai dėl to paties ginčo Nr. A-2681-822/2016, P-32-261/2017).

Šioje byloje atlikta unikali ekspertizė dėl šilumos ir karšto vandens bazinių kainų Vilniaus mieste. Šią ekspertizę atsisakė atlikti abi valstybinės teismo ekspertizės įstaigos. Ekspertizė truko 1,5 metų. Tyrimą buvo būtina reikšmingai praplėsti (CPK 216 str. 2 d.), nes susidūrėme su kitomis reikšmingomis aplinkybėmis, turinčiomis ginčui dėl šilumos ir karšto vandens kainų išspręsti. Kainų komisijos nutarimai dėl šilumos ir karšto vandens kainų buvo panaikinti. Kainų komisija įvykdė teismo sprendimą ir perskaičiavo karšto vandens ir šilumos kainas. Ginčas tarp didžiausio šilumos ir karšto vandens tiekėjo, kuris Vilniaus miesto šilumos ir karšto vandenį ūkį nuomos (koncesijos) būdu valdė 15 metų ir Vilniaus miesto savivaldybės bei UAB Vilniaus šilumos tinklų, sprendžiamas Stokcholmo tarptautiniame arbitraže.

2. Kauno apygardos administracinio teismo byla* (LVAT sprendimai toje pačioje byloje AS556-111/2014, A662-2144/2014). Nustatytas patirtas nuostolis dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. LVAT panaikino pirmosios instancijos teismo pritaikytas laikinąsias priemones.

3. Kauno apygardos administracinio teismo byla* Nr. eI-2470-644/2017 (LVAT sprendimas toje pačioje byloje eAS-790-442/2017). Nustatytas patirtas nuostolis dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

 

– civilinėse bylose:

1. Panevėžio apygardos teismo byla Nr. e2-254-425/2019 dėl negauto grynojo pelno apskaičiavimo nepagrįstai nutraukus viešųjų pirkimų sutartį.

2.  Vilniaus miesto apylinkės teismo byla Nr. e2-39553-863/2019* dėl buvusio bendrovės direktoriaus pasisavinto turto apimties ir aplinkybių nustatymo.

3. Kauno apygardos teismo byla Nr. 2-884-601/2017. Negauto grynojo pelno apskaičiavimas dėl pavėluotai  baigtos pastato rekonstrukcijos. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis toje pačioje byloje 2A-186-241/2019.

4. Vilniaus apygardos teismo byla Nr. 2-416-467/2017. Atlikus pakartotinę ekspertizę nustatyta atsakovų 1,1 mln. eurų padaryta žala ieškovams. Pirminės ekspertizės metu buvo duota išvada, kad negalima nustatyti žalos ir atsakyti į teismo suformuluotus klausimus. Apeliacinės instancijos teisme buvo paskirta trečioji ekspertizė, kurios atlikimas buvo nutrauktas proceso šalims sudarius taikos sutartį.

5. Vilniaus apygardos teismo byla Nr. e2-5093-567/2017. Tiesioginių nuostolių apskaičiavimas dėl iš DNB (dabar - Luminor) banko platintų SASO obligacijų ir kitų vertybinių popierių įsigijimo, įkeičiant juos iš to paties banko skolintų lėšų, bei tam pačiam bankui  įkeitus nekilnojamąjį turtą.  Vilniaus apygardos teismas sustabdė bylos nagrinėjimą ir kreipėsi Europos teisingumo teismą dėl prejudicinės galios akto priėmimo.

6. Kauno apylinkės teismo byla Nr. 2-812-800/2017. Ginčas tarp Kauno miesto savivaldybės ir verslininkės dėl prieš 20 metų privatizuoto įmonės akcijų bei pastato. Ekspertizės metu nustatyta valstybės turto akcionavimo aplinkybės prieš 25 metus. Teismas vadovavosi ekspertizės aktu ir ginčą išsprendė verslo įmonės naudai pripažindamas, kad valstybės įmonės akcijos ir nekilnojamas turtas Kauno mieste buvo privatizuotas tinkamai.

7. Vilniaus miesto apylinkės teismo byla Nr. e2-1221-820/2017*. Ekspertizė dėl apskaitos dokumentų atitikimo,  apskaitą ir mokesčius, reglamentuojančių teisės aktus nuostatoms.

8. Vilniaus apygardos teismo byla Nr. 2-1753-450/2015*. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis toje pačioje byloje Nr. 2A-326-330/2016. Pateikta papildoma nuomonė dėl juridinio asmens ir jo vadovo veiklos tyrimo. Byla baigta taikos sutartimi.

9. Kauno apylinkės teismo byla Nr. e2-222-924/2016*. Atliktas ekspertinis tyrimas dėl finansų įstaigos (kredito unijos) finansinės būklės.

10. Vilniaus apygardos teismo byla Nr. 2-2315-653/2016*. Proceso šalies užsakyto ekspertinio tyrimo metu nustatyti tiesioginiai ir netiesioginiai nuostoliai dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo. Teismas nuostolius priteisė ieškovui, nors prieš tai teismo paskirtas ekspertas buvo nustatęs, kad ieškovas jokių nuostolių nepatyrė. Proceso šalies užsakyto ekspertinio tyrimo išvadomis vadovavosi ne tik Vilniaus apygardos teismas, Lietuvos Apeliacinis teismas bet ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

11. Klaipėdos apygardos teismo byla Nr. e2-742-459/2016*. Atliktas ekspertinis tyrimas dėl žalos apskaičiavimo.

12. Panevėžio apygardos teismo byla Nr. e2-564-755/2015*. Tiekėjo finansinės būklės vertinimas viešųjų pirkimų byloje.

13. Vilniaus miesto apylinkės teismo byla Nr. 2-959-905/2014*. Bankrutavusios įmonės vadovo veiksmų vertinimas.

14. Vilniaus miesto apylinkės teismo byla Nr. 2-1597-728/2014. Ekspertizė dėl dviejų juridinių asmenų tarpusavio skolų juos reorganizuojant. Proceso šalys, susipažinusios su teismo paskirtos ekspertizės išvadomis, sudarė taikos sutartį.

15. Kauno apygardos teismo byla Nr. 2-807-555/2013*. Atlikta valstybinio turto akcionavimo ekspertizė.

16. Vilniaus miesto apylinkės teismo byla Nr. 2-1840-803/2013. Ekspertinis tyrimas dėl atsiskaitymo su darbuotoju.

17. Vilniaus miesto apylinkės teismo byla Nr. 2-12342-235/2013*. Ekspertinis tyrimas dėl atsiskaitymo su darbuotoju.

 

– baudžiamosiose bylose:

1. Kauno apygardos teismo byla Nr. 1-183-593/2019*, turto pasisavinimas (BK 183 str. 2 d.). nusikalstamas bankrotas (BK 209 str.)

2. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų byla Nr.1-68-373/2018*. Ekspertinis tyrimas dėl apgaulingos apskaitos (BK 222 str.).

3. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių tyrimų valdybos ikiteisminiame tyrimes dėl turto pasisavinimo ir apgaulingos apskaitos*. 

4. Šiaulių apygardos teismo byla Nr. T-3-332/2017*. Ekspertinis tyrimas dėl koncesininko galimai padarytos žalos.

5. Jonavos rajono apylinkės teismo byla Nr. I-84-737/2016*. Ekspertinis tyrimas byloje, kurioje pareikšti kaltinimai dėl aplaidžios apskaitos (BK 223 str.). Pateiktus konsultacinę išvadą teismui ir atliktus ekspertizę kaltinamoji pagal BK 223 str. buvo išteisinta.

6. Šiaulių apygardos teismo byla Nr. 1-32-135/2015* (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-04-18 nuosprendis, bylos Nr. 1A-336-150/2016, LAT nutartis 2016-12-06). Ekspertinis tyrimas dėl koncesininko galimai padarytos žalos.

______________

* Ekspertiniai tyrimai, neturintys teismo ekspertizės statuso.

 

Teismo ekspertų paslaugos:

Ekonominio pobūdžio ekspertizės dėl nuostolių, negauto grynojo pelno (patirtų grynųjų nuostolių) negautų pajamų ir kiti ekspertiniai tyrimai civilinėse ir administracinėse bylose. Ar negalima visiškai ar iš dalies nustatyti ūkio subjekto veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų ar struktūros ? ir kiti panašaus pobūdžio ekspertiniai tyrimai baudžiamosiose bylose.

Teismo ekspertizės

Atliekame šių sričių teismo ekspertizes: nustatome nuostolius (negautą naudą), žalą, taip pat kitas finansines ir su buhalterine apskaita susijusias ekspertizes.

plačiau

Kiti ekspertiniai tyrimai

Proceso šalių užsakymu atliekame ekonominio pobūdžio ekspertinius tyrimus, neturinčius teismo ekspertizės statuso.

plačiau

Konsultacijos

Teikiame konsultacijas teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms, proceso šalims ir jų atstovams.

plačiau