Ekonominių teismo ekspertizių centre atliekame teismo paskirtus arba proceso šalių užsakytus ekonominio pobūdžio ekspertinius tyrimus visų instancijų bendrosios kompetencijos, administraciniams ir arbitražo teismams.

Ekonominių teismo ekspertizių centrą įsteigė ir jos vadovas yra Lietuvos atestuotas auditorius, privatus teismo ekspertas Kęstutis Ambrazaitis. Iki 2016 metų teismo eksperto paslaugos buvo teikiamos UAB Ambrazaičio audito biure.

Ekonominio pobūdžio ekspertiniai tyrimai apima: įmonės finansų, įskaitant ir negautų pajamų (žalos, nuostolių, negauto grynojo pelno) apskaičiavimo; mokesčių; finansinių ataskaitų audito; veiklos ir vidaus audito; lėšų panaudojimo; buhalterinės apskaitos; apgaulių tyrimo (angl. white-collor crimi); vidaus kontrolės būklės, įmonės arba jos padalinių tvarumo įvairiose srityse būklės, įstatymo ar teisės akto laikymosi bei efektyvaus išteklių naudojimo eksperto kompetencijos srityse, etc.

Taip pat atliekame juridinio asmens veiklos tyrimą (CK 2.124 str.), įmonių vadovų veiklos tyrimą, verslo sprendimų vertinimą, sandorių patikrinimą (LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 64 str. ) ir teikiame specialisto paslaugas Administracinių bylų teisenos įstatymo, Administracinių teisės nusižengimų ir BPK nustatyta tvarka.

Įstaigos misija – teismams ir proceso šalims teikti eksperto paslaugas vadovaujantis objektyvumo, nešališkumo, nepriklausomumo ir  sąžiningumo principais. Parengti nešališkas, kokybiškas ir kvalifikuotas teismo ekspertizių išvadas ir padėti teismams nustatyti tiesą bylose. 

Įstaigos vizija – plataus profilio ekonominio pobūdžio teismo ekspertizių centras, atliekantis išimtinai tik objektyvias, išsamias, nepriklausomas ekspertizes.

 

Teismo ekspertų paslaugos:

Ekonominio pobūdžio ekspertizės dėl nuostolių, negauto grynojo pelno (patirtų grynųjų nuostolių) negautų pajamų ir kiti ekspertiniai tyrimai civilinėse ir administracinėse bylose. Ar negalima visiškai ar iš dalies nustatyti ūkio subjekto veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų ar struktūros ? ir kiti panašaus pobūdžio ekspertiniai tyrimai baudžiamosiose bylose.

Teismo ekspertizės

Atliekame šių sričių teismo ekspertizes: nustatome nuostolius (negautą naudą), žalą, taip pat kitas finansines ir su buhalterine apskaita susijusias ekspertizes.

plačiau

Kiti ekspertiniai tyrimai

Proceso šalių užsakymu atliekame ekonominio pobūdžio ekspertinius tyrimus, neturinčius teismo ekspertizės statuso.

plačiau

Konsultacijos

Teikiame konsultacijas teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms, proceso šalims ir jų atstovams.

plačiau