Ekspertinių tyrimų (ekspertizių) užsakovams aktualūs klausimai

1. Kiek kainuoja ekspertinis tyrimas ?

Ekspertinio tyrimo kaina priklauso nuo daugelio veiksnių, visų pirma – nuo klausimų skaičiaus, jų sudėtingumo, tiriamojo laikotarpio (metų, mėnesių skaičiaus), apskaitos barų apimties, pateikiamos informacijos kiekio ir jos kokybės (tiriamoji medžiaga pateikiame popieriniame formate,  „Excel“ formatu arba apskaitos programos duomenys elektroniniame pavidale, pvz. "Rivilės" duomenų bazė) ir kitų aplinkybių.

2. Per kiek laiko atliekamas ekspertinis tyrimas ?

Ekspertinio tyrimo trukmė priklauso nuo daugelio veiksnių: nuo klausimų skaičiaus, jų sudėtingumo, tiriamojo laikotarpio (metų, mėnesių skaičiaus), apskaitos barų apimties, pateikiamos tiriamosios medžiagos kiekio ir kokybės (popieriniame formate, „Excel“ formatu, apskaitos programos, pvz. "Rivilė" duomenų bazė), ir kitų aplinkybių.

 3. Kokią informaciją reikia pateikti ekspertui užsakant paslaugą ?

Kreipiantis būtina nurodyti: 1. koks ekspertinis tyrimas reikalingas – teismo paskirta ekspertizė ar proceso šalies užsakytas tyrimas; 2. nurodoma bylos rūšis – civilinė, baudžiamoji, administracinė, ikiteisminis tyrimas ar pan. 3. pateikiami konkretūs klausimai, į kuriuos ekspertas turės atsakyti atlikęs ekspertinį tyrimą. Visi klausimai turi būti pateikiami raštu ir tinkamai suformuluoti; 4. Bylą nagrinėjantis teismas; 5. Bylos numeris; 6. Būtina nurodyti visas proceso šalis, kad ekspertas galėtų pasitikrinti ar jis nėra susijęs  su proceso šalimis; 7.  informacija apie tiriamosios medžiagos apimtį: bylos tomų skaičius, įmonės apskaitos dokumentų, apskaitos registrų ir kitų dokumentų kiekis (pvz. 10 storų segtuvų); 8. informacija apie tiriamosios medžiagos kokybę t .y. ar  apskaitos duomenys kompiuterizuotos apskaitos programoje gali būti pateikti ekspertui (suteikta nuotolinė prieiga prie apskaitos programos), galimybė duomenis perkelti į Excel  ir pan.  

4. Ar galima atlikti ekspertinį tyrimą, jeigu pateikti ne visi dokumentai ir informacija ?

Jeigu pateikiami ne visi reikalingi duomenys, tai ekspertinis tyrimas bus neatliktas arba atliktas ne taip išsamiai, kaip galėtų būti atliktas, jeigu būtų pateikti visi duomenys.

5. Ar pateikiant paslaugos užklausą būtina nurodyti konkrečias įmones, jų veiklą, pateikti procesinius dokumentus arba tik atskleisti ginčo esmę ?

Pildant paslaugos užklausą arba kreipiantis elektroniniu paštu būtina nurodyti konkrečias įmones (pavadinimus, juridinio asmens kodus), jų veiklos pobūdį, pateikti nagrinėjamo laikotarpio patvirtintas metines finansines ataskaitas, taip pat būtina atskleisti ginčo esmę arba pateikti procesinius dokumentus. Jeigu reikalingas ekspertinis tyrimas civilinėje byloje, pateikiamas ieškinys(patikslintas ieškinys) ir atsiliepimas į ieškinį su priedais, o jei baudžiamoji byla – pareikšti įtarimai, kaltinamasis aktas, specialistų išvados, ekspertizių aktai ir pan. 

 6. Kas ekspertui privalo pateikti tiriamąją medžiagą ?

Tiriamąją medžiagą pateikia ekspertinį tyrimą užsakęs teismas, proceso šalis ar proceso šalies atstovas. Jeigu ekspertizę paskiria atlikti teismas, tai jis yra atsakingas už ekspertui reikalingos medžiagos pateikimą. Ekspertas, gavęs bylą su nutartimi apie paskirtą ekspertizę, susipažįsta su byla ir raštu kreipiasi į teismą, kad šis įpareigotų proceso ir ne proceso šalis pateikti ekspertizei reikalingą informaciją ir dokumentus. Jei užsakomas ekspertinis tyrimas, neturintis teismo ekspertizės statuso (Konsultacinė išvada), visą reikalingą medžiagą ekspertui turi pateikti užsakovas, t. y. proceso šalis arba jos atstovas.

7. Ar ekspertas gali atsakyti į klausimus kiek kainuos ekspertinis tyrimas ir kiek jis užtruks jeigu bus atskleista tik ginčo esmė ?

Tai dažnas proceso šalių atstovų klausimas. Atskleidus tik ginčo esmę atsakyti į klausimus kiek ekspertinis tyrimas kainuos ir kiek jis truks atsakyti negalėsime. Rekomenduojame kreiptis elektroniniu paštu nurodant konkrečias proceso šalis, preliminarius kvalifikuotai parengtus klausimus, pridedant procesinius dokumentus ir išsamiai nurodyti visą informaciją, susijusią su tiriamosios medžiagos apimtimi ir kokybe (žr. 3 punktą). 

 

Teismo ekspertų paslaugos:

Ekonominio pobūdžio ekspertizės dėl nuostolių, negauto grynojo pelno (patirtų grynųjų nuostolių) negautų pajamų ir kiti ekspertiniai tyrimai civilinėse ir administracinėse bylose. Ar negalima visiškai ar iš dalies nustatyti ūkio subjekto veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų ar struktūros ? ir kiti panašaus pobūdžio ekspertiniai tyrimai baudžiamosiose bylose.

Teismo ekspertizės

Atliekame šių sričių teismo ekspertizes: nustatome nuostolius (negautą naudą), žalą, taip pat kitas finansines ir su buhalterine apskaita susijusias ekspertizes.

plačiau

Kiti ekspertiniai tyrimai

Proceso šalių užsakymu atliekame ekonominio pobūdžio ekspertinius tyrimus, neturinčius teismo ekspertizės statuso.

plačiau

Konsultacijos

Teikiame konsultacijas teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms, proceso šalims ir jų atstovams.

plačiau