Ekspertizių (ekspertinių tyrimų) užsakovams aktualūs klausimai

1. Kiek kainuoja ekspertizė ?

Ekspertizės (ekspertinio tyrimo) kaina priklauso nuo daugelio veiksnių, visų pirma – nuo klausimų skaičiaus, jų sudėtingumo, tiriamojo laikotarpio (metų, mėnesių skaičiaus), apskaitos barų apimties, pateikiamos informacijos kiekio ir jos formos (popierinio ar „Excel“ formato) ir kt. aplinkybių.

2. Per kiek laiko atliekama ekspertizė (ekspertinis tyrimas) ?

Ekspertizės (ekspertinio tyrimo) trukmė priklauso nuo daugelio veiksnių: nuo klausimų skaičiaus, jų sudėtingumo, tiriamojo laikotarpio (metų, mėnesių skaičiaus), apskaitos barų apimties, pateikiamos informacijos kiekio ir formos (popierinio ar „Excel“ formato), kt. aplinkybių.

 3. Kokią informaciją reikia pateikti ekspertui užsakant paslaugą ?

 Būtina nurodyti, koks ekspertinis tyrimas reikalingas – teismo paskirta ekspertizė ar proceso šalies užsakytas tyrimas, taip pat nurodoma bylos rūšis – civilinė, baudžiamoji, administracinė, ikiteisminis tyrimas ar pan. Pateikiami konkretūs klausimai, į kuriuos ekspertas turės atsakyti. Visi klausimai turi būti pateikiami raštu ir tinkamai suformuluoti.

4. Ar galima atlikti ekspertinį tyrimą, jeigu pateikti ne visi duomenys arba jie išvis nepateikiami ?

Jeigu pateikiami ne visi reikalingi duomenys, tai tyrimas bus neatliktas arba atliktas ne taip išsamiai, kaip galėtų būti atliktas, jeigu būtų pateikti visi duomenys.

5. Ar pateikiant paslaugos užklausą būtina nurodyti konkrečias įmones, jų veiklą, pateikti procesinius dokumentus arba atskleisti ginčo esmę ?

 Pildant paslaugos užklausą būtina nurodyti konkrečias įmones (pavadinimus, juridinio asmens kodus), jų veiklos pobūdį, arba pateikti nagrinėjamo laikotarpio finansines ataskaitas, taip pat būtina atskleisti ginčo esmę arba pateikti procesinius dokumentus. Jeigu reikalingas ekspertinis tyrimas civilinėje byloje, pateikiamas ieškinys ir atsiliepimas į ieškinį su priedais, o jei baudžiamoji byla – pareikšti įtarimai, kaltinamasis aktas, specialisto išvada ir pan.

 6. Kas ekspertui privalo pateikti tiriamąją medžiagą ?

Tiriamąją medžiagą pateikia ekspertinį tyrimą užsakęs teismas, proceso šalis ar proceso šalies atstovas. Jeigu ekspertizę paskiria atlikti teismas, tai jis yra atsakingas už ekspertui reikalingos medžiagos pateikimą. Ekspertas, gavęs bylą su nutartimi apie paskirtą ekspertizę, susipažįsta su byla ir raštu kreipiasi į teismą, kad šis įpareigotų proceso ir ne proceso šalis pateikti ekspertizei reikalingą informaciją. Jei užsakomas ekspertinis tyrimas, neturintis teismo ekspertizės statuso, visą reikalingą medžiagą ekspertui turi pateikti užsakovas, t. y. proceso šalis arba jos atstovas.

 

Teismo ekspertų paslaugos:

Ekonominio pobūdžio ekspertizės dėl nuostolių, negauto grynojo pelno (patirtų grynųjų nuostolių) negautų pajamų ir kiti ekspertiniai tyrimai civilinėse ir administracinėse bylose. Ar negalima visiškai ar iš dalies nustatyti ūkio subjekto veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų ar struktūros ? ir kiti panašaus pobūdžio ekspertiniai tyrimai baudžiamosiose bylose.

Teismo ekspertizės

Atliekame šių sričių teismo ekspertizes: nustatome nuostolius (negautą naudą), žalą, taip pat kitas finansines ir su buhalterine apskaita susijusias ekspertizes.

plačiau

Kiti ekspertiniai tyrimai

Proceso šalių užsakymu atliekame ekonominio pobūdžio ekspertinius tyrimus, neturinčius teismo ekspertizės statuso.

plačiau

Konsultacijos

Teikiame konsultacijas teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms, proceso šalims ir jų atstovams.

plačiau