Pagal proceso šalių užsakymą atliekame šių ekonomikos srities ekspertinius tyrimus, neturinčius teismo ekspertizės statuso (atlikus eskpertinį tyrimą pateikiama konsultacinė išvada). Ekspertas atlieka tyrimus, kuriuose klausimai apima šias sritis:
 
1) vadovų veiklos tyrimas ir nuostolių (žalos) apskaičiavimas;
 
2) verslo sprendimų vertinimas verslo taisyklės kontekste;
 
3) negautų pajamų apskaičiavimas;
 
4) buhalterinė apskaita, kaip ši sąvoka apibrėžta LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 str. 4 d.
Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir/arba finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.
 
5) valdymo apskaita, kaip ši sąvoka apibrėžta LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 str. 21 d.
 
6) mokesčių sritis, kuri apima įvairių mokesčių apmokestinimo reglamentavimą, mokesčių įstatymų taikymų principus, mokestinius ginčus, mokesčių deklaravimą, mokesčių patikrinimus, mokestinius tyrimus ir kitus su mokesčiais susijusias tyrimus.
 
7) finansinių ataskaitų auditas, kaip ši sąvoka apibrėžta LR Finansinių ataskaitų audito įstatymo 2 str. 12 d.
Finansinių ataskaitų auditas – nepriklausomas audituojamos įmonės finansinių ataskaitų patikrinimas ir auditoriaus išvados pateikimas vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ataskaitų audito atlikimą, reikalavimais.
 
8) kitos užtikrinimo ir susijusios paslaugos, kaip šios paslaugos apibrėžtos LR Finansinių ataskaitų audito įstatymo 2 str. 28 d.
Užtikrinimo ir kitos susijusios paslaugos – audito įmonės teikiamos paslaugos, kurioms taikomi Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos parengti ir patvirtinti tarptautiniai užtikrinimo užduočių, peržiūros užduočių, susijusių paslaugų standartai ir susiję praktiniai nurodymai.
 
9) įmonės finansai – ekonominiai piniginiai santykiai, atsirandantys turto kūrimo, produkcijos gamybos ir realizavimo, paslaugų teikimo, vidinių ir išorinių finansavimo šaltinių sudarymo, jų paskirstymo ir naudojimo procese.
 
10) veiklos auditas - tyrimas ar įmonės, sistemos, operacijos, programos, veiksmai ar organizacijos funkcionuoja pagal ekonomiškumo ir veiksmingumo principus.
 
11) Reguliavimo apskaita – įmonės veiklos apskaitos sistema, apimanti apskaitos atskyrimą ir sąnaudų askirstymą, suformuota ir naudojama reguliavimo tikslais.
 
12) Kiti ekonominio pobūdžio tyrimai, priskiriami ekonomikos mokslui, pvz., finansų valdymas, finansų analizė, investicinių projektų atsiperkamumo skaičiavimas, finansinės būklės vertinimas ir kt.
 
Atliktų ekspertinių tyrimų išvados gali būti teikiamos civilinėse, administracinėse, baudžiamosiose ir administracinių nusižengimų bylose.

Teismo ekspertų paslaugos:

Ekonominio pobūdžio ekspertizės dėl nuostolių, negauto grynojo pelno (patirtų grynųjų nuostolių) negautų pajamų ir kiti ekspertiniai tyrimai civilinėse ir administracinėse bylose. Ar negalima visiškai ar iš dalies nustatyti ūkio subjekto veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų ar struktūros ? ir kiti panašaus pobūdžio ekspertiniai tyrimai baudžiamosiose bylose.

Teismo ekspertizės

Atliekame šių sričių teismo ekspertizes: nustatome nuostolius (negautą naudą), žalą, taip pat kitas finansines ir su buhalterine apskaita susijusias ekspertizes.

plačiau

Kiti ekspertiniai tyrimai

Proceso šalių užsakymu atliekame ekonominio pobūdžio ekspertinius tyrimus, neturinčius teismo ekspertizės statuso.

plačiau

Konsultacijos

Teikiame konsultacijas teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms, proceso šalims ir jų atstovams.

plačiau