Informacija apie ekspertą Andrej Michailov

Andrejus Michailovas Vilniaus pedagoginiame universitete 2006 m. baigė bakalauro studijas ir įgijo matematikos mokytojo kvalifikaciją. Vėliau jis Mykolo Riomerio universitete studijavo pagal magistratūros studijų finansų rinkų programą ir 2019 m. jam suteiktas socialinių mokslų magistro laipsnis.

Andrejui taip pat suteikti vidaus auditoriaus ir atestuoto auditoriaus vardai. Jis yra Lietuvos auditorių rūmų narys.

 Andrejus Michailovas yra įrašytas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą audito ekspertizės srityje.

 Apskaitos ir audito srityje Andrejus dirba nuo 2006 metų, taip pat atlieka bankroto tyrimus.

Andrej Michailov


 

Teismo ekspertų paslaugos:

Ekonominio pobūdžio ekspertizės dėl nuostolių, negauto grynojo pelno (patirtų grynųjų nuostolių) negautų pajamų ir kiti ekspertiniai tyrimai civilinėse ir administracinėse bylose. Ar negalima visiškai ar iš dalies nustatyti ūkio subjekto veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų ar struktūros ? ir kiti panašaus pobūdžio ekspertiniai tyrimai baudžiamosiose bylose.

Teismo ekspertizės

Atliekame šių sričių teismo ekspertizes: nustatome nuostolius (negautą naudą), žalą, taip pat kitas finansines ir su buhalterine apskaita susijusias ekspertizes.

plačiau

Kiti ekspertiniai tyrimai

Proceso šalių užsakymu atliekame ekonominio pobūdžio ekspertinius tyrimus, neturinčius teismo ekspertizės statuso.

plačiau

Konsultacijos

Teikiame konsultacijas teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms, proceso šalims ir jų atstovams.

plačiau