Teismo ekspertų paslaugos:

Ekonominio pobūdžio ekspertizės dėl nuostolių, negauto grynojo pelno (patirtų grynųjų nuostolių) negautų pajamų ir kiti ekspertiniai tyrimai civilinėse ir administracinėse bylose. Ar negalima visiškai ar iš dalies nustatyti ūkio subjekto veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų ar struktūros ? ir kiti panašaus pobūdžio ekspertiniai tyrimai baudžiamosiose bylose.

Teismo ekspertizės

Atliekame šių sričių teismo ekspertizes: nustatome nuostolius (negautą naudą), žalą, taip pat kitas finansines ir su buhalterine apskaita susijusias ekspertizes.

plačiau

Kiti ekspertiniai tyrimai

Proceso šalių užsakymu atliekame ekonominio pobūdžio ekspertinius tyrimus, neturinčius teismo ekspertizės statuso.

plačiau

Konsultacijos

Teikiame konsultacijas teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms, proceso šalims ir jų atstovams.

plačiau

Ekonominių teismo ekspertizių centras

Ekonominių teismo ekspertizių centre atliekame teismo paskirtas ar proceso šalių užsakytas ekonominio pobūdžio ekspertizes (ekspertinius tyrimus) visų instancijų bendrosios kompetencijos, administraciniams ir arbitražo teismams.

Ekonominių teismo ekspertizių centrą įsteigė ir jos vadovas yra Lietuvos atestuotas auditorius, privatus teismo ekspertas Kęstutis Ambrazaitis. Iki 2016 metų teismo eksperto paslaugos buvo teikiamos audito įmonėje UAB Ambrazaičio audito biure.


Plačiau
Kęstutis Ambrazaitis

Lietuvos atestuotas auditorius, teismo ekspertas (audito ekspertizė), verslo konsultantas

Kęstutis Ambrazaitis